Föreningsreklam

Radio Siljan värnar om ideella föreningar och erbjuder därför en generell rabatt på 20 % till alla ideella föreningar. Rabatten gäller enbart ideella föreningar och gäller ej för politiska partier, religösa sammanslutningar samt föreningar som har en omsättning övertigande 1 MKr/år.

För att utnyttja rabatten ange rabattkod: Förening24 i vår webbutik.

Vi genomför kontroll av att det är en ideell föreningar enligt anvisningarna ovan och har rätten att häva köpet om ni ej uppfyller dessa krav.