Älvdalska kan vara nyckeln till nytt jobb?

För första gången i historien är det en officiell merit att kunna älvdalska för att få jobb i Älvdalens kommun! När ska detta unika språk erkännas som ett språk av rikspoltikerna, liksom Europarådets språkliga expertkommitte, myndigheten Arvsfonden, Myndigheten för tillgängliga media och mängder av språkforskare redan har gjort? Björn Rehnström, sekreterare i föreningen Ulum Dalska känner sig varm om hjärtat när kommunen i sina platsannonser påpekar att älvdalska och sydsamiska är meriterande för jobbet som kommunikatör i Älvdalens kommun.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare