Älvdalskan sprids i världen

Intresset för det älvdalska språket sprider sig långt utanför våra gränser. Björn Rehnström från föreningen Ulum Dalska åkte för några veckor sedan till Riga för att närvara på Atlantbib:s årliga träff. På inbjudan av Stefan Åge Nielsen initativtagare från Danmark. Och med hjälp av ett samarbete med Nordiska rådet så kunde Björn kostnadsfritt åka och presentera älvdalskan och Ulum Dalska. Björn får själv berätta om detta projekt, som för ut språket internationellt.