Är körsången smittspridare?

Tala är silver, tiga är guld och sjunga är värst. Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Det rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. Dom har i en studie undersökt hur mycket partiklar vi avger när vi sjunger. Och om vi i en förlängning riskerar att öka smittspridning av covid-19 genom att sjunga. Malin Alsved, som är doktorand i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet förklarar vad man funnit i denna studie.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare