Årets krisberedskapsvecka är igång

foto - thomas henriksson

foto - thomas henriksson

Årets krisberedskapsvecka infaller i år 26 sept – 2 oktober. Temat för i år är är att ha en god hemberedskap och då framförallt mat. Vad bör man bunkra upp med för att klara mathållningen under en veckas tid om el, vatten och andra samhällsviktiga funktioner sätts ur spel. Samtliga kommuner i Sverige upplyser om detta och vi tog kontakt med Linda Björck – Jansson, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare i Orsa kommun, som även har trygghetspunkter om värsta scenario skulle uppstå.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare