Åtta av av tio har en hobby

I en nyligen genomförd undersökning så har det visat sig att åtta av tio har en hobby och att majoriteten (95%) anser att att den är viktig för livskvalitén. Undersökningen visar även att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Men Lars Edwardsson, VD på Verktygsboden anser att det är också mycket beroende på vart man befinner sig i livet som styr ens hobby. Och om alla i en familj har samma intressen så är det en starkt bidragande orsak till att man trivs med livet. Undersökningen är omfattande men av de 2000 tillfrågade så hävdar åtta av tio att man är rätt nöjd med sina hobbies och fritidsaktiviteter.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare