Brandchefen befarar en varm sommar även i år

Johan Szymanski är förutom brandchef i Mora även förbundsdirektör i det nya förbundet Brandkåren Norra Dalarna, som består av fem brandkårer i samarbete. Och inför stundande Valborg så ser man över vem och vart man tänker tända kasar. Och blir det för torrt så kommer man att avråda. Läget i stort är att det redan nu är mycket torrt i skog och mark. Och Johan befarar att kommande sommar kan bli lika het o varm som 2018, mycket tyder på det. Men i år så känner man sig betydligt bättre rustade om värsta scenariot skulle upprepa sig. Och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i samarbete med berörda brandkårer tagit fram nya strategier för att vara så väl förberedda som det går, om det skulle bli kritiska lägen.