Centrumkyrkans Hjälpkassar, ett måste för många i dagens tuffa tider

Lars Olsson och hans fru Britt Inger, som för övrigt blev utsedd till Årets Eldsjäl i Mora 2023 lägger ner en stor del av sin tid med att hjälpa behövande människor i Mora. Centrumkyrkan är för många en sista utväg att kunna få maten att räcka till. Ökade levnadskostnader, arbetslöshet, sjukdomar av olika slag gör att många har svårt att få vardagen att gå ihop. Därför har Centrumkyrkan sedan ett flertal år hjälpt de behövande med matkassar. Dom delas ut på torsdagar och antalet besökare har stadigt ökat säger Lars. Men han poängterar att gemenskapen, fikat och samvaron är för oss människor minst lika viktig.