Dags att söka visionspeng 2023 i Orsa

2023 är det sista året som man kör projektet visionspengen i Orsa kommun. Och där man varje år har en pott på 200 000:- att dela ut till privatpersoner och föreningar som vill jobba för en vision om hur Orsa skall se ut 2050. Hållbara projekt som över tid kommer att vara boende i kommunen till gagn. Henrik Göthberg, verksamhetschef på service & utveckling uppmanar så många som möjligt att komma med bra förslag. Februari månad är ansökningsmånad för den som vill ta chansen att förverkliga sin vision om ett framtida Orsa.