Dalabiblioteken – ett samarbete mellan 15 kommuner

Dalarnas samtliga kommuner (15 st) har tecknat ett avtal som innebär att folkbiblioteken fördjupar sitt samarbete och skapar en gemensam katalog och ny webbplats. Detta under namnet – Dalabiblioteken. Sonja Viklund, bibliotekschef i Mora berättar om detta samarbete, som beräknas komma igång under första halvan av 2023.

Du måste logga in med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare