Dalarna har bra förutsättningar för solenergi

Sex av tio invånare i Dalarna är intresserade av att installera solceller på taket. Närmare varannan person säger dessutom att de vill göra det för att bli mer självförsörjande. Samtidigt så visar Vattenfalls kartläggning Solindex att Dalarnas län hade kunnat generera 375,2 miljoner kWh el per år om alla villabor hade haft solpaneler på taket. Lasse Ejeklint som är klimatcoach på Vattenfall menar att det finns en otroligt stor potential att utveckla fossilfri energi i en framtid.

Du måste logga in med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare