Den sista Vasaloppsstämpeln

Inför årets Vasalopp, som blir det 100:e i ordningen så kommer man att gå i mål med den allra sista Vasaloppsstämpeln som kommer att stämplas på brev och vykort. År 2012 tog Ovansiljans Filatelistförening över arbetet med att ta fram den årliga minnesstämpeln för Vasaloppet. Bengt Jernhall har jobbat ideellt med detta sedan 2012, men nu blir det en sista utgåva. Och detta med ålderns rätt säger Bengt, som nu tycker att man gått i mål med sitt uppdrag.