Digital delaktighet – ett projekt som blir permanent från 2023

Alla är inte insatta i hur den moderna tekniken fungerar. Man skall ha mobilt bank ID, Swisch, elektronisk bank, Facebook mm mm. Och för att inte hamna i ett digitalt utanförskap så startade man 2020 ett projekt inom Hållbara Mora där människor erbjudits hjälp att lära sig hantera den moderna tekniken. Ett projekt som löpte till 2022, men som visade sig vara så lyckat att man nu kommer att permanenta digital delaktighet som ett ordinarie uppdrag på biblioteket. Sonja Viklund, enhetschef på biblioteket berättar om de förutsättningar som gäller från 2023.