Digital tidsbokning med byggenheten i Rättvik

En helt ny digital mötesbokningstjänst lanseras nu av byggenheten i Rättviks kommun. Den kommer underlätta för både bygglovsprocessen samt för hjälp och rådgivning. Henrik Knapp, bygglovshandläggare på Rättviks kommun förklarar.