Digitala E-tjänster i Mora kommun utökas

Stefan Karlberg är digitaliseringsledare inom den gemensamma IS/IT avdelningen på Mora,Orsa och Älvdalens kommun. Och inom kort så planerar man att inleda ett samarbete med 11 andra kommuner, för att utveckla en gemensam digital e-plattform. Genom den så kommer man att kunna skapa digitala lösningar för ex.vis ansökningar, tillstånd mm. Och dessa tjänster kommer man att enkelt kunna nyttja direkt på nätet via sin dator,surfplatta eller mobiltelefon. Och när alla samarbetspartners gett grönt ljus för projektet är det tänkt att Mora kommer att upprätta ett gemensamt e-samverkanskontor.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare