Elda med förstånd i Valborg

Valborgsmässoafton och majbrasor hör ihop. Men i dessa tider som råder så är det ju faktiskt betydligt färre majbrasor inrapporterade till brandkåren. Johan Bodins, som är förebyggande chef på Brandkåren Norra Dalarna har fått ett 20-tal maj kasar inrapporterade inför Valborg. Och med tanke på att det är mycket torrt i fjolårsgräset så har man även en hel del säkerhetsåtgärder att tänka på innan man startar elden. Och om det ex.vis blåser så avråder Johan att man ens tänder upp. Och alla som har tänkt att elda en maj kase måste även rapportera in detta till brandkåren.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare