Fantastiskt gensvar, över 3000 digitala nålstick

Anna Ohgran, stadsarkitekt i Leksands kommun är överväldigad över alla de digitala ”nålstick” som innevånarna i kommunen satte när man hade en digital medborgarundersökning i samband med att man inlett arbetet med den nya översiktsplanen som skall antas. Preliminärt så kommer det att ske 2025. Men vi får en liten pratstund med Anna om resultatet av den undersökning som nyligen avslutats. Vi pratade med henne när man drog igång denna undersökning, nu har man ett resultat.