Färre getingbon sedan 2018

Anticimex har statistik på hur många getingbon som man behövt rycka ut och sanera. Och i den statistiken kan man avläsa att sedan 2018 har antalet utryckningar minskat drastiskt. Under 2022 blev det endast 704 saneringar, trots att man räknat med ett getingår. Anders Brandin på Anticimex i Dalarna har en teori om att det kan vara klimatet som fått getingbeståndet att minska betydligt.