Fortsatt förbud mot inomhusbesök på äldreboenden i Mora

Tanken var att man fr.o.m den 1 oktober skulle öppna upp möjligheterna att besöka sina anhöriga på äldreboendena – inomhus. Men utifrån att smittspridningen av Covid-19 har ökat drastiskt i Dalarna och särskilt i Mora, så har Smittskydd Dalarna rekommenderat att inte öppna upp för detta ännu. Kerstin Sandgren som är ansvarig sjuksköterska i Mora förmedlar dock att man kommer att följa utvecklingen dag för dag. Vilket även innebär att man nu under hösten även kommer att vidtaga åtgärder för att kunna träffas utomhus under säkra former.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare