Grundskoleelever får lära sig dataprogrammering

Projektet Science Dalatour ska stärka digital och teknisk kompetens hos runt 1500 elever och lärare på låg- och mellanstadiet. Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av ett roligt, utmanande och lärorikt upplägg som leds av pedagoger från 2047 Science Center. Nu erbjuds samtliga skolor i Rättvik, Gagnef och Leksands kommuner kostnadsfri medverkan. Detta tack vare att Leksands Sparbank går in och stöttar projektet. Linda Axelsson Karlqvist, projektledare och ansvarig pedagog för Science Dalatour berättar vad som väntar skolbarnen.