Guldkant för seniorer i Mora

Guldkanten handlar om att skapa mötesplatser för social samvaro för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre, samt ge möjligheter till kulturella upplevelser och eget skapande. Guldkanten är ett samarbetsprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen som satsar på kommunens äldre medborgare. Karin Sten är samordnare i detta projekt och berättar om upplägget.