Hållbara Mora….ideér för en bättre framtid

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till och med år 2022 avsätta särskilda pengar för att stimulera och driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens medarbetare och verksamheter har därför fått möjlighet att söka stöd ur medlen för att genomföra små eller stora projekt som ska stärka den sociala, ekonomiska eller miljömässiga hållbarheten i Mora. Inger Skoglund-Hassis är en av de som varit med och tagit fram planen för att genomföra detta. Och i dagsläget är det en hel del lyckade projekt som vuxit fram ur detta.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare