Helt unik bok om Dalarnas hotade och sällsynta svampar

Efter 16 års arbete så är nu boken om ”Dalarnas ”Hotade och sällsynta svampar i Dalarna” färdigställd. Ett gediget arbete på 1088 sidor där närmare 800 arter beskrivs, runt 1.500 foton och där 17 olika författare hjälpts åt att få till denna unika bok. Bengt Oldhammer, en av författarna i boken har jobbat med boken i sex år och han får berätta om bokens innehåll.