Hitta rätt instans med anhörigkonsulentens hjälp

De flesta kommuner har s.k. anhörigkonsulenter. Tidigare var benämningen anhörigsamordnare. Och varje kommun har lite olika uppdrag för sina konsulenter. Men i Rättviks kommun så jobbar sedan i oktober Susanne Van Aarem med en bredare målgrupp än tidigare. Nu omfattas även arbetet av att hjälpa anhöriga till barn och ungdomar som har svårt att klara sig, eller anhöriga till funktionsnedsatta. Såväl gamla som unga. Och Susanne är den som kan stötta och hjälpa för att komma till rätt instans.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare