Högtidlighållande av Svea Livgardes tillblivelse

Att Gustav Vasa betytt en hel del både för Sverige och även Dalarna i historien är väl ganska välkänt bland alla. Och i fjol var det ju planerat en hel del aktiviteter för att hedra denna konung, som för 500 år sedan fanns på plats i både Mora och i Dalarna. Redan 1521 så lades även grunden till Svea Livgarde (numera enbart Livgardet) och i en högtidscermoni i Mora under torsdag den 14:e så kommer detta att uppmärksammas. Lennart Sacrédeus, ordf i Mora kommunfullmäktige kommer att hålla ett tal vid denna cermoni. På plats även Sveriges arméchef m.fl

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare