Inbjudan på Älvdalska gav respons

Ing-Marie Bergman

För att ge Riksdagens Konstitutionsutskott en aktuell bild över dagens situation med älvdalska språket så bjöd man in dess ledamöter att komma på besök till Älvdalen. Tio av de femton ledamöterna svarade ja på inbjudan. Och denna inbjudan skickades på älvdalska. Så den 7-8 maj blev två späckade dagar för dessa ledamöter. Ing-Marie Bergman, samordnare i Älvdalen berättar om besöket.