Insamlingskonsert för niornas toleransprojekt

Många av våra skolor i Siljansbygden har under årens gång genomfört toleransprojekt, där man även gjort studieresor till Auswitch för att själva ta del av den förintelse som skedde där under andra världskriget. Och fångarna befriades från detta läger den 27 januari – 1945. Och sedan dess så har det datumet varit en minnesdag runt om i världen. I Orsa så vill man hjälpa skolans niondeklassare att göra en sådan studieresa genom att bjuda upp till en konsert med gräddan av musikanter i Orsa. Janne Bäckman som håller i trådarna berättar för oss vad som kommer att ske.