Kallbad ger betydande hälsoeffekter

Om man vågar utmana sig själv med att vinterbada så kan man få positiva hälsoeffekter med på köpet. Katrin Lemming Thulin driver sedan ett antal år tillbaka hemsidan Kallbad.nu och där man bl.a listar vilka destinationer i Sverige som har kallbad. Närmaste utmärkta destination i Siljans området är Rättvik. Men naturligtvis kan man ta ett vinterbad varsomhelst. Bland 1100 aktiva kallbadare så har man genomfört et enkät och många upplever en känsla av pigghet, minskad stress och bättre motståndskraft mot förkylningar. För att nämna några av de egenskaper som upplevs som positivt av ett regelbundet kallbadande.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare