Karin sätter ”Guldkant” på vardagen för våra boende på Moras trygghets boenden

Karin Sten är samordnare för Guldkanten i Mora kommun. Det är ett projekt som startade i februari i år och som avser att skapa mötesplatser för social samvaro för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre, samt ge möjligheter till kulturella upplevelser och eget skapande. Karin bjuder in alla som är 65+ att vara med, även om man inte är boende på något av kommunens trygghets boenden. Och varje vecka är det nya aktiviteter. Vi pratade med Karin för ca 2 månader sedan, nu kollar vi upp hur det har gått?