Kick Off för Daladrivet Ung

För ett antal år sedan startade Annethe Andersson och Hanna Risander sitt företag Daladrivet. Där man jobbar mycket med att få företag och entrepenörer att samverka och nätverka med varandra. Nu är det de ungas tur att ta till sig av samma koncept. Och Dennis Zetterman är en av våra unga företagare som tillsammans med Kajsa Gustavsson, Hanna Sålder och Milda Andersson kommer att köra en första Kick-Off på Smidjegrav Arena på onsdag den 29 nov. Dennis får förklara vad som är på gång.