Klimatet angår oss alla. Erik Huss besöker Leksand

För att göra en lång historia väldigt kort. Erik Huss är en av Sveriges ledande klimatexperter. Och han har massor av praktisk erfarenhet av att studera klimatets påverkan av jorden. Och den kanske största boven i dramat är att det råder överproduktion av koldioxid. En växthusgas som påskyndar nedbrytningen av ex.vis polarisen säger Erik. Men om alla hjälps åt att bromsa förloppet så finns det fortfarande hopp. Om detta kan den intresserade få veta mera vid Eriks föredrag. Foto: Erik Huss

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare