Klimatstöd från staten

Vid fyra tillfällen under året så kan företag,föreningar,kommuner m.fl ansöka om pengar från Naturvårdsverket, avsedda att tjäna som bidrag för klimatbevarande insatser och inovationer. Länsstyrelsen i Dalarna är de som handhar dessa ansökningar hos oss. Och Annika Varghans som är energi & klimatstrateg på länsstyrelsen berättar för oss om satsningen som heter Klimatklivet och där det snart är dags att lämna in årets första ansökningar.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare