Kommunens nya VA plan presenteras på webb TV

Torsdagen den 3 december mellan kl 18-19 så kommer Mora kommun att webbsända ett informations och samråds program angående den nya VA plan som kommunen tagit fram. Huvudsyftet är att den nya VA planen skall ge fortsatt bra dricksvatten och avloppsvatten även i en framtid. Du som vill ställa frågor till ansvariga tjänstemän och politiker kan göra det under sändningen. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed ger oss information om vilka områden som kommer att beröras i första hand. Länk till webbsändningen finns på kommunens hemsida.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare