Korpen Orsa går samman med Mora och blir Korpen Orsa Mora Motionsidrottsförening

Efter ett förslag som växt fram det senaste året så beslutades på ett extra årsmöte i februari att Korpen Orsa utökar sin verksamhet till att även omfatta Mora. Så nytt namn på verksamheten blir Korpen Orsa Mora Motionsidrottsförening. Föreningen ser enbart fördelar med att utvidga sin verksamhet och Annika Persson, ordförande i föreningen tror att detta även kommer att gynna alla seniorer som man vill satsa på. Lördagen den 1:a april kl 11 så är det uppstart och invigning av den nya föreningen på Mora Simhall.