Kulturhistoriska hus i Dalarna kartlagda

Redan i april 2018 så inledde Länsstyrelsen Dalarna kartläggningen av alla byggnader som getts bestämmelser om skydd tack vare deras kulturhistoriska värde. Projektet som gått under namnet Räkna q är nu slutfört och Linnea Skog, antikvarie på Länsstyrelsen Dalarna ger oss en bild av vad detta projekt har inneburit.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare