Låna här och lämna där

Inom en inte allt för avlägsen framtid, ca 1 år så hoppas man att bibliotekstjänsterna som finns i Dalarna skall vara sammanlänkade på ett sådant sätt att låntagare skall få tillgång till böcker, skivor, filmer och tidskrifter från samtliga bibliotek inom länet. I praktiken så innebär det att om den bok jag söker finns i Falun, eller i Hedemora så kan den beställas hem till biblioteket i Mora. Sonja Viklund som är bibliotekschef i Mora ser detta som en vidareutveckling av det samarbete som redan idag finns mellan biblioteken i Ovansiljan.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare