Ledarhundens dag

Den 24 april är den Internationella ledarhundsdagen. Och runt om i Sverige så kommer de Synskadades Riksförbund att sprida information om ledarhundsverksamheten. Men man kämpar även för att få behålla nuvarande ledarhundslag eftersom regeringen vill se över om ansvaret för ledarhundar istället skall handhas av Myndigheten för delaktighet? Både de Synskadades förbund och Myndigheten för delaktighet har gjort konsekvensanalyser över vad som skulle hända om man flyttar över ansvaret till ny myndighet. Annika Östling som är ordförande i SRF i Dalarna berättar om läget.