MC och mopedister blir ofta prejade av bilar

Trafikflödet ökar betydligt under sommarhalvåret och så även köbildningen i större städer. Och då är det extra viktigt att vi bilister visar stor hänsyn till våra oskyddade medtrafikanter på MC, moped och cykel. Enligt lag så har MC och mopedföraren rätt att passera köerna mellan filerna, men många stressade bilförare prejar dessa åt sidan. Det säger Jesper Christensen, generalsekreterare hos SMC