Med koll på maten

Mora kommun jobbar hårt med att få ett mera hållbart Mora. Och för att komma till rätta med ex.vis matsvinnet i skolorna så införde man i december i fjol de s.k. ”klimatlådorna” där elever och personal på skolorna kan köpa överbliven mat till reducerat pris. Nu tar man arbetet med effektivisering ett steg ytterligare. Två stycken tallriksautomater kommer att sättas i bruk och Andreas Hermansson, kostchef i Mora kommun menar att sådana kommer att ge betydligt högre träffsäkerhet vad det beträffar åtgången av maten som lagas, vad som gästerna tycker om mm.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare