Medborgarundersökning i Orsa kommun

SCB (Statistiska Central Byrån) har skickat ut en medborgarundersökning till 1000 personer boendes i Orsa kommun och där man ställer en del intressanta frågor till de som fått formuläret hem till sig. Henrik Göthberg, verksamhetschef på service och utveckling är glad om så många som möjligt lämnar in svar på denna undersökning. Den ger de styrande i kommunen en chans att se vad innevånarna tycker om deras arbete och visioner. Fram till den sista oktober har man på sig att lämna sina svar. På papper eller digitalt säger Henrik.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare