Mora kommun vill minska matsvinnet i skolorna, inför klimatlådor

I Mora kommun har man ambitionen att på ett år minska matsvinnet i skolorna med 25% under nästa år. Och redan den 2 december så kommer 12 skolor i kommunen att erbjuda den överblivna maten till elever och personal som då kan köpa en s.k. ”Klimatlåda” med sig hem. Andreas Hermansson, kostchef i Mora kommun ser med tillförsikt fram emot att få ner svinnet genom denna åtgärd. Så istället för att överbliven mat hamnar i komposteringen så hamnar den i magen. Och detta till rent självkostnadspris säger Andreas.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare