Mora Växer – ny informativ webbsida hos kommunen

Mora kommun växer stadigt och det pågår hela tiden en massa projekt. Det byggs, man anlägger nya vägar, skolor planeras mm. Och därför vill man göra det enkelt att hitta aktuell information om vad som är på gång. Därför har man samlat alla bygg och infrastrukturprojekt på en helt ny webbsida. ” Mora Växer” heter sidan och Johan Larsson Jufvas är projektledare för den nya sidan. Han hoppas att den nya sidan skall vara till nytta för många. Inte minst dom som planerar att flytta in i kommunen.