Mötesplats Mora – ett nytt besökscentrum för ortsbor och turister

Under en längre tid har man jobbat med att skapa ett besökscentrum i Mora där flera aktörer finns samlade. Och nu är detta projekt på väg att gå i mål. Tanken är att kommunen tillsammans med Vasaloppet, Regionstad Mora, Visit Dalarna och Rekryteringslots Dalarna skall ha verksamhet i samma lokal som Vasaloppet idag nyttjar på gågatan i Mora. Och med start någon gång under våren 2023 så kommer man etappvis att starta upp de olika verksamheterna säger Anna Hed, kommunalråd i Mora.