Musik för fler ….kommer till Orsa

Musik skapar glädje heter det ju. Och projektet ”Musik för fler” är ett samarbetsprojekt mellan Musik i Dalarna, Dala Pop, Folkmusikens hus samt Region Dalarnas Kultur & Bildningsförvaltning. Projektet har varit igång sedan 2021 och målet har varit att nå ut till alla delar av Dalarna med glädjefylld musik för alla. Nu är turen kommen till Orsa och Theres Vidin, projektledare berättar vad som händer i Orsa under vecka 10.