MVP lär elever att förebygga våld

MVP är en förkortning av mentorer i våldsprevention. Och det är även en del i utbildningen för gymnasieelever i både Orsa och Mora. Programmet inriktar sig på att förebygga våld, kränkningar och mobbning. I detta program så får både lärare och elever träning i att förebygga och även vara förebilder i våldssituationer. Att våga ingripa om man t.ex ser mobbning eller andra våldsamma handlingar. Anna Jonsson, samordnare mot våld i nära relationer har i samarbete med Orsaskolan och Mora Gymnasium sett goda effekter av denna utbildning, som man hoppas kunna permanenta som en del av skolornas långsiktiga värdegrundsarbete.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare