Mycket ovanlig fågel på besök i Venjan

Att som fågelskådare få se och uppleva en fågelart som sällan eller aldrig visat sig i Sverige är ju så klart en sensation. Och just detta har nu skett i Venjan. Där har fågelskådare från hela landet samlats i skaror för att få en glimt av den mongolfink som uppehåller sig i byn. Staffan Mûller som är ornitolog och vice ordförande i Leksand Fågelklubb har själv aldrig hört att något sådant skådats här tidigare. Och mest troligt är ju att den navigerat fel och hamnat här av en slump. Som också blivit en sensation….

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare