Narkotika till ungdomar – NEJ Tack!

Onsdagen den 16 november anordnas utbildningen ”Narkotika till ungdomar – NEJ TACK!” på Mora gymnasium. Utbildningen riktar sig till dig som är vårdnadshavare till en ungdom i årskurs 7-9 samt gymnasiet. Att hantera narkotikapåverkade ungdomar är för många personer förenat med osäkerhet och rädsla. Med rätt kompetens får man som vårdnadshavare större möjligheter att upptäcka narkotikapåverkan och bättre förutsättningar för att kunna agera på ett lämpligt sätt. Andreas Ring, före detta polis kommer tillsammans med Simon Bengtsson – Tibblin, kroppsspråksutbildare att gå igenom vilka symptom och uppträdanden som är vanliga hos de som nyttjar droger. Mellan kl 18 – 20.30 är det fritt att närvara i aulan.