Nu börjar musproblemen…men man kan minska problemet

Anders Brandin på Anticimex får med jämna mellanrum åka ut på ”mussanering” hos kunder. Och nu under hösten när tempraturen sjunker så letar dom små skogsmössen sig gärna in i våra bostäder. En av anledningarna att uppdragen blivit flera är att privatpersoner inte längre får använda råttgift. Men det finns så klart andra sätt att eliminera musbesöken under köksbänken, eller i skafferiet. Sökandet efter föda är så klart den största orsaken att dom letar sig in säger Anders.

Du behöver logga in som VIP lyssnare med aktivt abonnemang för att nå detta innehåll. Bli VIP lyssnare