Nu får Orsaborna lägga sin röst

Vem eller vilka skall få ta del av årets visionspeng i Orsa. Från kommunens sida så satsar man 200 000:- på projekt som är hållbara och som kan anses gagna Orsas Vision 2050. Av förslagen som har kommit in i år är fyra stycken vidare till omröstning. Och här är det kommunens innevånare som får vara med och bestämma hur fördelningen kommer att se ut. Henrik Göthberg, verksamhetschef på service och utveckling berättar om de fyra förslag som gått vidare.