Nu invigs välfärdsbiblioteket i Rättvik

Rättviks kommun står inför en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och ökande risk för digitalt utanförskap bland våra äldre medborgare i kommunen. Genom att starta ett välfärdsbibliotek vill man sprida information och erbjuda tekniskt stöd för kommunens medborgare för att främja delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet. Sara Hansson, IT strateg på kommunen får förklara.